सकेसम्म झुटो प्यार,नगर्नु होला
सम्बन्ध जोड्न हतार,नगर्नु होला
छिनाउँनै परे कसैको गर्दन छिनाईदिनु
बचनले मुटुमा प्रहार नगर्नु होला
- दिनेश धामी
सकेसम्म झुटो प्यार,नगर्नु होला सम्बन्ध जोड्न हतार,नगर्नु होला छिनाउँनै परे कसैको गर्दन छिनाईदिनु बचनले मुटुमा प्रहार नगर्नु होला - दिनेश धामी
3
0 Comments 0 Shares