कोरिया जान लाइ स्किल टेस्ट पासा हुनु भएको साथीहरु हेर्नुहोस https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2570330929849966&id=2375358189347242
कोरिया जान लाइ स्किल टेस्ट पासा हुनु भएको साथीहरु हेर्नुहोस https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2570330929849966&id=2375358189347242

रोजगार आवेदन साथ पेस गर्नुपर्ने कागजातहरु : * एम.आर.पी. राहदानी अनुहार प्रष्ट देखिने गरि रंगिन प्रतिलिपी १ प्रति, *...

Chhingu यांनी वर पोस्ट केले शुक्रवार, २० डिसेंबर, २०१९
12
1 Comments 0 Shares