बिस्तारै होइन माया बेसमारी चाहिन्छ

आमालाई नी मन पर्ने बुहारी चाहिन्छ

अर्काकी बुढीमाथि आँखा लाउने रावण हो

मलाई त एउटी सुन्दर कुमारी चाहिन्छ
६ बिस्तारै होइन माया बेसमारी चाहिन्छ आमालाई नी मन पर्ने बुहारी चाहिन्छ अर्काकी बुढीमाथि आँखा लाउने रावण हो मलाई त एउटी सुन्दर कुमारी चाहिन्छ
10
1 Comments 0 Shares