तिम्लाई छोडी डाँडा मैले काटेको छैन

कसैसँग एउटै मुटु साटेको छैन

तिम्ले त मलाइ चट्टै छोड्यौ सोल्टिनी

तिमी बाहेक अरुसँग जिवन आटेको छैन
८ तिम्लाई छोडी डाँडा मैले काटेको छैन कसैसँग एउटै मुटु साटेको छैन तिम्ले त मलाइ चट्टै छोड्यौ सोल्टिनी तिमी बाहेक अरुसँग जिवन आटेको छैन
10
1 Comments 0 Shares