१४
जति माया गरे पनि पाउन सकेन
मेरो मनको कुरा उनलाई खुलाउन सकेन
मेरो मनको भमरा डुल्न खोज्थ्यने तर पनि
उनको मनको बगैँचामा डुलाउन सकेन
१४ जति माया गरे पनि पाउन सकेन मेरो मनको कुरा उनलाई खुलाउन सकेन मेरो मनको भमरा डुल्न खोज्थ्यने तर पनि उनको मनको बगैँचामा डुलाउन सकेन
11
2 Comments 0 Shares