खाना बनायौ भनेर प्रश्न गर्ने लाई के थाहा
आमाले बनाएको खाना खान कत्ती मिठो हुन्छ भन्ने
खाना बनायौ भनेर प्रश्न गर्ने लाई के थाहा आमाले बनाएको खाना खान कत्ती मिठो हुन्छ भन्ने :satisfied:
13
0 Comments 0 Shares