यहाँ पाप गरे पुण्य अनि धर्म गरे शुन्य हुन्छ रे
हत्या, हिंसा र बलत्कार पनि सामान्य हुन्छ रे
यहाँ पाप गरे पुण्य अनि धर्म गरे शुन्य हुन्छ रे हत्या, हिंसा र बलत्कार पनि सामान्य हुन्छ रे
Like
1
0 Comments 0 Shares 137 Views 0 Reviews