Coronavirus lageko ek byakti le 15 minute ma 3 hazaar janalai virus saarna sakx. Italy ma ek yuwati le 5 hazaar janalai sankramit garauna vyain. Baru yo jankari sabai ma purau. Sahayog pugne x.
Coronavirus lageko ek byakti le 15 minute ma 3 hazaar janalai virus saarna sakx. Italy ma ek yuwati le 5 hazaar janalai sankramit garauna vyain. Baru yo jankari sabai ma purau. Sahayog pugne x.
3
0 Comments 0 Shares