सायद
हामी एक अर्काको
लागि बनेकै होइनौं,
त्यसैले त तिमी
म भन्दा अरु संगै खुसी देखिन्छौ।
#Bikram
सायद हामी एक अर्काको लागि बनेकै होइनौं, त्यसैले त तिमी म भन्दा अरु संगै खुसी देखिन्छौ। #Bikram
1
0 Comments 0 Shares