कुनै रोग भाको भए दबाइ गर्थे होला योत माया को लत हो केहि गरेनी ठिक हुदैन ।
कुनै रोग भाको भए दबाइ गर्थे होला योत माया को लत हो केहि गरेनी ठिक हुदैन ।
1
0 Comments 0 Shares