न रोए बिनात प्याज पनि काटी दैन , यो त जिन्दगि हो नरोए कसरि काटीएला ।
न रोए बिनात प्याज पनि काटी दैन , यो त जिन्दगि हो नरोए कसरि काटीएला ।
3
0 Comments 0 Shares