Recent Updates
 • Good
  Good
  Like
  3
  0 Comments 0 Shares 143 Views 0 Reviews
 • good evening
  good evening
  Like
  4
  0 Comments 0 Shares 124 Views 0 Reviews
 • goodnight
  goodnight
  Like
  4
  0 Comments 0 Shares 120 Views 0 Reviews
 • Anybody need any kind cctv collection
  Anybody need any kind cctv collection
  Like
  4
  0 Comments 0 Shares 108 Views 0 Reviews
 • aaja ko share marker kasto vayo?
  aaja ko share marker kasto vayo?
  Like
  4
  0 Comments 0 Shares 214 Views 0 Reviews
 • hello to everyone
  hello to everyone
  Like
  3
  0 Comments 0 Shares 122 Views 0 Reviews
 • #WIFI नभए पनि चल्ने CC Camera--3 antena भएको
  Rotate & Multifunctional Smart Camera
  Rotate camera : Rs 3000 Only
  WiFi बिना चल्ने : Rs 3200 only साथै DVR Camera पनि जडान गरिन्छ |✍Order Confirm गर्नको लागी9841203124, हजुरको नम्बर र ठेगाना मेसेजमा पठाउनुहाेला।
  तपाईं आफ्नो घर,पसल,गोदाम,कार्यालय र आफ्नो बच्चा लाई CC Camera
  ले २४ सै घण्टा आफ्नो Mobile बाट निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ |
  Mobile र Laptop बाट पनि जोडेर हेर्न मिल्ने |
  देश विदेश जहाँ बाट पनि हेर्न मिल्ने |
  motion detection.
  नाइट भिजन भएको,
  WiFi वा मोबाईल डाटा चलाउन सकिने,
  अडियो र भिडियो दुबै रेकड गर्न मिल्ने,
  Fisheye Lens Wide Angle 10m/30ft भएको,
  स्टोर को लागी DVR or HARD DISK को आवस्यकता नपर्ने,
  #WIFI नभए पनि चल्ने CC Camera--3 antena भएको 💥 💥 Rotate & Multifunctional Smart Camera💥 💥 Rotate camera : Rs 3000 Only WiFi बिना चल्ने : Rs 3200 only साथै DVR Camera पनि जडान गरिन्छ |✍Order Confirm गर्नको लागी☎️9841203124, हजुरको नम्बर र ठेगाना मेसेजमा पठाउनुहाेला। 🧿तपाईं आफ्नो घर,पसल,गोदाम,कार्यालय र आफ्नो बच्चा लाई CC Camera ले २४ सै घण्टा आफ्नो Mobile बाट निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ | 👉 Mobile र Laptop बाट पनि जोडेर हेर्न मिल्ने | 👉 देश विदेश जहाँ बाट पनि हेर्न मिल्ने | 👉 motion detection. 👉नाइट भिजन भएको, 👉WiFi वा मोबाईल डाटा चलाउन सकिने, 👉अडियो र भिडियो दुबै रेकड गर्न मिल्ने, 👉Fisheye Lens Wide Angle 10m/30ft भएको, 👉स्टोर को लागी DVR or HARD DISK को आवस्यकता नपर्ने,
  Like
  3
  0 Comments 0 Shares 195 Views 0 Reviews
 • ANY THING NEW
  ANY THING NEW
  Like
  3
  0 Comments 0 Shares 110 Views 0 Reviews
 • purano photo
  purano photo
  Like
  4
  0 Comments 0 Shares 120 Views 0 Reviews
 • Like
  3
  0 Comments 0 Shares 124 Views 0 Reviews
More Stories