मलाई आकासमा बादल राम्रो लाग्छ ।
धर्तिमा मानिसहरु राम्रा लाग्छन ।
यो प्रकृति पनी राम्रो लाग्छ,
तर किन लाग्छ खै ? थाहा छैन ।
Πρόσφατες ενημερώσεις
και άλλες ιστορίες