• सारा नेपाली लाइ यो mcc ले पिरोलिरहदा अमेरीका लाइ क्रिकेट खेलमा नेपालले पराजित गराएछ , किर्केट खिलाड़ी लगायत सारा नेपाली लाइ हार्दिक बधाइ, हिप हिप हुर्रे 🙏🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵
  #Congratulations
  सारा नेपाली लाइ यो mcc ले पिरोलिरहदा अमेरीका लाइ क्रिकेट खेलमा नेपालले पराजित गराएछ , किर्केट खिलाड़ी लगायत सारा नेपाली लाइ हार्दिक बधाइ, हिप हिप हुर्रे 🙏🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵 #Congratulations
  4
  0 Comments 0 Shares
 • 🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀
  🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀
  5
  1 Comments 0 Shares
 • Live cricket 🦗🏏🦗🏏🦗🏏🦗🏏🦗🏏🦗🏏
  Live cricket 🦗🏏🦗🏏🦗🏏🦗🏏🦗🏏🦗🏏
  3
  0 Comments 0 Shares
 • 🥰🥰😁😁😃😃😄😄😀😊😊😊🥳🥳🎉🎉🤩🤩😍😍
  🥰🥰😁😁😃😃😄😄😀😊😊😊🥳🥳🎉🎉🤩🤩😍😍
  5
  0 Comments 0 Shares
 • ईसाथि साईट भनेको एस्तो एउटा साइट होकि तं अनि म जास्तो काम नहूने मान्छे ले मात्र चलाउछ । कित पागल अथबा दिमाग नभको ले चलाउने साइट हो किना कि यो साइटले तं म जस्तो राम्रो मान्छेलाई पनि पागल बनाउछ🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮👹👹👹👹👹👹
  ईसाथि साईट भनेको एस्तो एउटा साइट होकि तं अनि म जास्तो काम नहूने मान्छे ले मात्र चलाउछ । कित पागल अथबा दिमाग नभको ले चलाउने साइट हो किना कि यो साइटले तं म जस्तो राम्रो मान्छेलाई पनि पागल बनाउछ🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮👹👹👹👹👹👹
  4
  2 Comments 0 Shares
 • 😭😭😭😭😂🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂📖📖lu
  😭😭😭😭😂🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂📖📖lu
  3
  0 Comments 0 Shares
 • 🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦀🦀🦀🦀🕸
  🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦀🦀🦀🦀🕸
  6
  0 Comments 0 Shares
 • Tortoise 🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢
  Tortoise 🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢
  5
  1 Comments 0 Shares
 • peacock🦚🦚🦚🦚🦚🦚🦚🦚🦚🦚🦚🦚🦚🦚
  peacock🦚🦚🦚🦚🦚🦚🦚🦚🦚🦚🦚🦚🦚🦚
  4
  1 Comments 0 Shares
 • God bless you all of them🥀🥀🥀🥀🌺🌺🌺🌺🌷🌷🌷🌺🌺🌺🌺🌺🌺
  God bless you all of them🥀🥀🥀🥀🌺🌺🌺🌺🌷🌷🌷🌺🌺🌺🌺🌺🌺
  9
  1 Comments 0 Shares
 • Honey gain
  एउटा तेस्तो App - Honeygain जस्लाई मोबाइल मा Install गरेर राखेको भरमा Income दिन्छ । जहाँ न कुनै Invest गर्नुपर्छ नत काम नै , चाहिन्छ त केवल Wifi Access on Mobile मात्र । हजुरहरु पनि Income गर्न चाहनुहुन्छभने अहिलेनै तलको link मा click गरेर Register गरि 5 $ तुरुन्तै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://r.honeygain.me/BHUWAD6012
  2
  0 Comments 0 Shares
No data to show
No data to show
No data to show
No data to show