• 🥰🥰😁😁😃😃😄😄😀😊😊😊🥳🥳🎉🎉🤩🤩😍😍
  🥰🥰😁😁😃😃😄😄😀😊😊😊🥳🥳🎉🎉🤩🤩😍😍
  5
  0 Comments 0 Shares
 • 😭😭😭😭😂🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂📖📖lu
  😭😭😭😭😂🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂📖📖lu
  3
  0 Comments 0 Shares
 • RRR FULL MOVIE TRAILER SCENE SEE THIS VIDEO FRIENDS 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
  RRR FULL MOVIE TRAILER SCENE SEE THIS VIDEO FRIENDS 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
  3
  1 0 Comments 0 Shares
 • कोरोना कहर छ जीवन सफल बनाउँछु भन्दै परदेशी भएको मान्छे म बाँच्नु छ धेरै कर्म गर्नु छ । सायद यस्तै पिडाले होला । यो माक्स काे भरमा जीवन बिताउनु परेको छ ।🙏🙏🙏🙏🙏👅👅👅🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵
  कोरोना कहर छ जीवन सफल बनाउँछु भन्दै परदेशी भएको मान्छे म बाँच्नु छ धेरै कर्म गर्नु छ । सायद यस्तै पिडाले होला । यो माक्स काे भरमा जीवन बिताउनु परेको छ ।🙏🙏🙏🙏🙏👅👅👅🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵
  5
  0 Comments 0 Shares
 • 🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵
  🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵
  8
  0 Comments 0 Shares
 • 0% Rs0 Raised of Rs0.48
  🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🥀🥀🥀🥀🥀❤️❤️❤️❤️🙏🙏🙏🙏😃😃😃🤣🤣🤣
  🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🥀🥀🥀🥀🥀❤️❤️❤️❤️🙏🙏🙏🙏😃😃😃🤣🤣🤣
  12
  4 Comments 0 Shares 0 Donations
 • रक्षाबन्दनको शुभकामना सम्पुर्ण नेपाली दाजु भाइ दिदी बाहिनिहारु 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕❤️🖤❤️💖❤️💖💖💓💖💓💖💓💛💛💛💖💛💖💖💓💛💖💖💖🖤💛💛💛💛🖤💛💛💖💛💖💛🖤💛💛💖
  रक्षाबन्दनको शुभकामना सम्पुर्ण नेपाली दाजु भाइ दिदी बाहिनिहारु 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕❤️🖤❤️💖❤️💖💖💓💖💓💖💓💛💛💛💖💛💖💖💓💛💖💖💖🖤💛💛💛💛🖤💛💛💖💛💖💛🖤💛💛💖
  0 Comments 0 Shares
 • Jay Nepal 🇳🇵 🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵
  Jay Nepal 🇳🇵 🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵
  10
  0 Comments 0 Shares
 • तेस्का बाजे आलू जस्तो जिन्दगि 🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕👈
  तेस्का बाजे आलू जस्तो जिन्दगि 🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕👈
  7
  0 Comments 0 Shares
 • साथिहरू अलि धेरै छिटो छिटो पोष्ट गर्नूहोला like ठोकेर पैषा कमाउनू पर्यो के 🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
  साथिहरू अलि धेरै छिटो छिटो पोष्ट गर्नूहोला like ठोकेर पैषा कमाउनू पर्यो के 🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
  6
  1 Comments 0 Shares
 • 🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵
  🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵
  10
  0 Comments 0 Shares
 • 0% Rs0 Raised of Rs100
  Free fire lover free fire lover 💘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘💘💘💘💘😘💘💘
  Free fire lover free fire lover 💘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘💘💘💘💘😘💘💘
  5
  0 Comments 0 Shares 0 Donations
 • *GREAT LINES*
  ���������������������������������������������������
  It�s Very Easy To Say Busy When Someone Needs You.
  But It�s Very Painful To Hear Busy When You Need Someone.
  *GREAT LINES* ��������������������������������������������������� It�s Very Easy To Say Busy When Someone Needs You. But It�s Very Painful To Hear Busy When You Need Someone.
  2
  0 Comments 0 Shares

 • Very very very sad news
  Our Tourism Minister #RABINDRA_ADHIKARI was killed by helicopter accident .
  the reason of accident is Heavy snowfall in spot
  and
  We lost our Best of Best minister #RABINDRA_ADHIKARI
  🙏🙏🙏🙏🙏🙏RIP🙏🙏🙏🙏🙏🙏
  😿😿😿😿😿😿😿😿😿😿😿😿😿
  😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭Shankar Jyu
  Very very very sad news Our Tourism Minister #RABINDRA_ADHIKARI was killed by helicopter accident . the reason of accident is Heavy snowfall in spot and We lost our Best of Best minister #RABINDRA_ADHIKARI 🙏🙏🙏🙏🙏🙏RIP🙏🙏🙏🙏🙏🙏 😿😿😿😿😿😿😿😿😿😿😿😿😿 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭[appketo]
  4
  0 Comments 1 Shares
 • 🌍️🌎️🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵
  🌍️🌎️🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵
  0 Comments 0 Shares
No data to show
No data to show
No data to show
No data to show
No data to show