• 984*******
  984*******
  Like
  1
  0 Comments 0 Shares 170 Views
 • यो कविता दुई फेसबुक मित्रहरुको कमेन्ट ठोक्कीएर उत्पन्न भएको हो।
  ********************
  यदि म कवि भएको भए
  म तिम्रो लागि कविता लेख्ने थिए
  माफ गर! म आलोचक परे
  म आलोचना गर्छु
  प्रेम यति गर्छु तिमीलाई कि
  तिम्रो आलोचना गरीदिन सक्दिन
  तर आलोचना नगरी पनि बस्न सक्दिन
  जुन न म लेख्न सक्छु
  तर सुन्न सक्ने मध्यमै पर्छु
  तिमी मेरो लागि त्यो कविता हौ
  माया गर्ने आलोचक सम्झनु है
  कविता!
  म तिम्रो कविताको समालोचना गर्छु!
  यो कविता दुई फेसबुक मित्रहरुको कमेन्ट ठोक्कीएर उत्पन्न भएको हो। ******************** यदि म कवि भएको भए म तिम्रो लागि कविता लेख्ने थिए माफ गर! म आलोचक परे म आलोचना गर्छु प्रेम यति गर्छु तिमीलाई कि तिम्रो आलोचना गरीदिन सक्दिन तर आलोचना नगरी पनि बस्न सक्दिन जुन न म लेख्न सक्छु तर सुन्न सक्ने मध्यमै पर्छु तिमी मेरो लागि त्यो कविता हौ माया गर्ने आलोचक सम्झनु है कविता! म तिम्रो कविताको समालोचना गर्छु! ❤️
  Like
  Love
  Haha
  11
  2 Comments 0 Shares 176 Views
 • यो कविता दुई फेसबुक मित्रहरुको कमेन्ट ठोक्कीएर उत्पन्न भएको हो।
  ********************
  यदि म कवि भएको भए
  म तिम्रो लागि कविता लेख्ने थिए
  माफ गर! म आलोचक परे
  म आलोचना गर्छु
  प्रेम यति गर्छु तिमीलाई कि
  तिम्रो आलोचना गरीदिन सक्दिन
  तर आलोचना नगरी पनि बस्न सक्दिन
  जुन न म लेख्न सक्छु
  तर सुन्न सक्ने मध्यमै पर्छु
  तिमी मेरो लागि त्यो कविता हौ
  माया गर्ने आलोचक सम्झनु है
  कविता!
  म तिम्रो कविताको समालोचना गर्छु!
  यो कविता दुई फेसबुक मित्रहरुको कमेन्ट ठोक्कीएर उत्पन्न भएको हो। ******************** यदि म कवि भएको भए म तिम्रो लागि कविता लेख्ने थिए माफ गर! म आलोचक परे म आलोचना गर्छु प्रेम यति गर्छु तिमीलाई कि तिम्रो आलोचना गरीदिन सक्दिन तर आलोचना नगरी पनि बस्न सक्दिन जुन न म लेख्न सक्छु तर सुन्न सक्ने मध्यमै पर्छु तिमी मेरो लागि त्यो कविता हौ माया गर्ने आलोचक सम्झनु है कविता! म तिम्रो कविताको समालोचना गर्छु! ❤️
  Like
  Love
  11
  2 Comments 0 Shares 169 Views
 • *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *****************************8
  *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *_* *****************************8
  Love
  Like
  5
  0 Comments 0 Shares 170 Views
 • I didn’t fall the floor called me ****** so i tackled it DUH .
  I didn’t fall the floor called me ****** so i tackled it DUH .
  Like
  4
  0 Comments 0 Shares 144 Views