• She: How much Do You love me
  Me: साल को पात को टपरी हुनी हे बरै
  नहुनी सल्लैको तिम्रो माया कति छ कति हे बरै नलाउ पछि हल्लै को।
  #Now_She_is_in_Depression
  She: How much Do You love me Me: साल को पात को टपरी हुनी हे बरै नहुनी सल्लैको तिम्रो माया कति छ कति हे बरै नलाउ पछि हल्लै को।😌😌❤️ #Now_She_is_in_Depression😌
  2
  0 Comments 0 Shares