• बगैंचामा "फूलहरू"कती,छन् कती!!
  जीन्दगीका भूलहरू कती छन् कती!!
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  हर्ष,विस्मात ,अर्थ्याउने आफ्नै तरीका;
  यी आँशुका मूलहरू कती छन् कती!!
  #Samarpan_Mainali.
  बगैंचामा "फूलहरू"कती,छन् कती!! जीन्दगीका भूलहरू कती छन् कती!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ हर्ष,विस्मात ,अर्थ्याउने आफ्नै तरीका; यी आँशुका मूलहरू कती छन् कती!! #Samarpan_Mainali.
  2
  1 Comments 0 Shares
No data to show
No data to show
No data to show
No data to show