• कम्प्युटर ह्याकिङ भएको कसरी थाहा पाउने त ?
  १. कम्प्युटरमा तपाईंको जानकारी बिना प्रोग्रामहरू इन्स्टल भएको देखिएमा साथै, कम्प्युटर अन गर्ने बित्तिकै त्यस्ता प्रोग्रामहरू स्वतः स्टार्ट हुने र इन्टरनेटसँग कनेक्ट गर्न खोजेमा ।

  २. असामान्य रुपमा कम्प्युटरको Performance घट्ने, CPU/RAM को Usage बढ्ने तथा कम्प्युटर बेला बेलामा नचल्ने/ स्वत बन्द हुने भएमा ।

  ३. अनावश्यक रुपमा वेबसाइटहरुमा Redirect/Visit हुने, विभिन्न सफ्टवेयर आफै डाउनलोड हुने बारम्बार पप अफ विन्डोज आइरहने भएमा ।

  ४. कम्प्युटर धनीको ईमेल खाताबाट वा सामाजिक सञ्जाल खाता (Social Media Account) बाट तपाईंको जानकारी विना धेरै इमेल वा सन्देश (Messages) पठाइएको पाइएमा ।

  ५. तपाईंको जानकारी/अनुमति बिना Intemet Browser को Home page परिवर्तन भएमा ।

  ६. विन्डोज फायरवाल, एन्टिभाइरस, टास्क म्यानेजर र रजिस्ट्री इडिटर स्वतः डिसेवल भएको पाइएमा ।

  ७. आफ्नो पासवर्डले काम गर्न छोडेमा ।

  ८. आफ्नो पासवर्ड कुनै पब्लिक डोमेनमा प्रकाशित भएको पाइएमा ।

  ९. अस्वभाविक रुपमा धेरै इन्टरनेट ब्याण्डविथको खपत भएको पाइएमा र इन्टरनेट स्लो भएमा ।

  १०. यदि “You’ve been hacked ” जस्तो म्यासेज प्राप्त भएमा ।

  ११. आफ्नो इमेल आदिमा फिरौती रकम माग गरी र्‍यानसमवेयर ईमेल सन्देश प्राप्त भएमा ।

  १२. ब्राउजरमा अनावश्यक टुलबारहरु देखिएमा ।
  कम्प्युटर ह्याकिङ भएको कसरी थाहा पाउने त ? १. कम्प्युटरमा तपाईंको जानकारी बिना प्रोग्रामहरू इन्स्टल भएको देखिएमा साथै, कम्प्युटर अन गर्ने बित्तिकै त्यस्ता प्रोग्रामहरू स्वतः स्टार्ट हुने र इन्टरनेटसँग कनेक्ट गर्न खोजेमा । २. असामान्य रुपमा कम्प्युटरको Performance घट्ने, CPU/RAM को Usage बढ्ने तथा कम्प्युटर बेला बेलामा नचल्ने/ स्वत बन्द हुने भएमा । ३. अनावश्यक रुपमा वेबसाइटहरुमा Redirect/Visit हुने, विभिन्न सफ्टवेयर आफै डाउनलोड हुने बारम्बार पप अफ विन्डोज आइरहने भएमा । ४. कम्प्युटर धनीको ईमेल खाताबाट वा सामाजिक सञ्जाल खाता (Social Media Account) बाट तपाईंको जानकारी विना धेरै इमेल वा सन्देश (Messages) पठाइएको पाइएमा । ५. तपाईंको जानकारी/अनुमति बिना Intemet Browser को Home page परिवर्तन भएमा । ६. विन्डोज फायरवाल, एन्टिभाइरस, टास्क म्यानेजर र रजिस्ट्री इडिटर स्वतः डिसेवल भएको पाइएमा । ७. आफ्नो पासवर्डले काम गर्न छोडेमा । ८. आफ्नो पासवर्ड कुनै पब्लिक डोमेनमा प्रकाशित भएको पाइएमा । ९. अस्वभाविक रुपमा धेरै इन्टरनेट ब्याण्डविथको खपत भएको पाइएमा र इन्टरनेट स्लो भएमा । १०. यदि “You’ve been hacked ” जस्तो म्यासेज प्राप्त भएमा । ११. आफ्नो इमेल आदिमा फिरौती रकम माग गरी र्‍यानसमवेयर ईमेल सन्देश प्राप्त भएमा । १२. ब्राउजरमा अनावश्यक टुलबारहरु देखिएमा ।
  1
  0 Comments 0 Shares
 • What does CPU stand for?
  Ans: Centeral Processing Unit
  What does CPU stand for? Ans: Centeral Processing Unit
  2
  0 Comments 0 Shares
 • Cpu
  Cpu
  2
  0 Comments 0 Shares
 • Q. Which of the following is/ are not part of the CPU?
  1) Primary storage
  2) Registers
  3) Control unit
  4) ALU

  View Answer
  ANS: 1
  Q. Which of the following is/ are not part of the CPU? 1) Primary storage 2) Registers 3) Control unit 4) ALU View Answer ANS: 1
  5
  0 Comments 0 Shares
 • full form of cpu is Central processing unit
  full form of cpu is Central processing unit
  1
  0 Comments 0 Shares
 • How to Figure out Model and Processor Brand on Windows 10 Laptop
  Every PC or laptop contains at least one processor, which is called a CPU. The processor is an essential component in the system as the system speed and type of software it runs depends on it. It is the kind of chip designed to obtain and procedure instruction as well as provide results for the task or action.
  #windows10 #laptop
  http://enmcafee.com/how-to-figure-out-model-and-processor-brand-on-windows-10-laptop/
  How to Figure out Model and Processor Brand on Windows 10 Laptop Every PC or laptop contains at least one processor, which is called a CPU. The processor is an essential component in the system as the system speed and type of software it runs depends on it. It is the kind of chip designed to obtain and procedure instruction as well as provide results for the task or action. #windows10 #laptop http://enmcafee.com/how-to-figure-out-model-and-processor-brand-on-windows-10-laptop/
  1
  0 Comments 0 Shares
 • How to Fix LSAISO Process High CPU Usage in Windows 10
  Some users may face LSAISO.exe procedure practice high CPU convention on the PC. This procedure is associated with the KeyGuard and the documentation Guard. VSM utilizes the isolation mode, which is called the Virtual Trust levels, to defend IUM processes. IUM processes, including LSAISO, run in the VTL1, whereas other processes use VTL0.
  #isaiso #cpu #windows10
  http://mcafeemcafee.uk/how-to-fix-lsaiso-process-high-cpu-usage-in-windows-10/
  How to Fix LSAISO Process High CPU Usage in Windows 10 Some users may face LSAISO.exe procedure practice high CPU convention on the PC. This procedure is associated with the KeyGuard and the documentation Guard. VSM utilizes the isolation mode, which is called the Virtual Trust levels, to defend IUM processes. IUM processes, including LSAISO, run in the VTL1, whereas other processes use VTL0. #isaiso #cpu #windows10 http://mcafeemcafee.uk/how-to-fix-lsaiso-process-high-cpu-usage-in-windows-10/
  2
  0 Comments 0 Shares
 • https://youtu.be/o1DCpum3ntQ
  https://youtu.be/o1DCpum3ntQ
  2
  0 Comments 0 Shares
 • AMD RYZEN 2nd Generation CPU's and APU's ... kindly waiting for 3rd Gen... 🤣👀
  AMD RYZEN 2nd Generation CPU's and APU's ... kindly waiting for 3rd Gen... 🤣👀
  4
  0 Comments 0 Shares
 • The CPU (Central Processing Unit or processor) is responsible for processing all information from programs run by your computer. The ‘clock speed’, or the speed at which the processor processes information, is measured in gigahertz
  The CPU (Central Processing Unit or processor) is responsible for processing all information from programs run by your computer. The ‘clock speed’, or the speed at which the processor processes information, is measured in gigahertz
  1
  0 Comments 0 Shares
 • What is a CPU (Central Processing/Processor Unit)?
  What is a CPU (Central Processing/Processor Unit)?
  0 Comments 0 Shares
 • The motherboard is at the center of what makes a PC work. It houses the CPU and is a hub that all other hardware runs through.
  The motherboard is at the center of what makes a PC work. It houses the CPU and is a hub that all other hardware runs through.
  0 Comments 0 Shares
 • Quite simply, computer hardware is the physical components that a computer system requires to function. It encompasses everything with a circuit board that operates within a PC or laptop; including the motherboard, graphics card, CPU (Central Processing Unit), ventilation fans, webcam, power supply, and so on.
  Quite simply, computer hardware is the physical components that a computer system requires to function. It encompasses everything with a circuit board that operates within a PC or laptop; including the motherboard, graphics card, CPU (Central Processing Unit), ventilation fans, webcam, power supply, and so on.
  0 Comments 0 Shares
 • When you buy a computer, the physical parts of it, i.e., the keyboard, modem, and speakers are items of hardware. The CPU is also a hardware item.
  When you buy a computer, the physical parts of it, i.e., the keyboard, modem, and speakers are items of hardware. The CPU is also a hardware item.
  0 Comments 0 Shares
 • The CPU (Central Processing Unit or processor) is responsible for processing all information from programs run by your computer. The ‘clock speed’, or the speed at which the processor processes information, is measured in gigahertz (GHz). This means that a processor advertising a high GHz rating will likely perform faster than a similarly specified processor of the same brand and age.

  The CPU (Central Processing Unit or processor) is responsible for processing all information from programs run by your computer. The ‘clock speed’, or the speed at which the processor processes information, is measured in gigahertz (GHz). This means that a processor advertising a high GHz rating will likely perform faster than a similarly specified processor of the same brand and age.
  0 Comments 0 Shares
 • What is a CPU (Central Processing/Processor Unit)?
  What is a CPU (Central Processing/Processor Unit)?
  0 Comments 0 Shares
 • The motherboard is at the center of what makes a PC work. It houses the CPU and is a hub that all other hardware runs through. The motherboard acts as a brain; allocating power where it’s needed, communicating with and coordinating across all other components – making it one of the most important pieces of hardware in a computer.
  The motherboard is at the center of what makes a PC work. It houses the CPU and is a hub that all other hardware runs through. The motherboard acts as a brain; allocating power where it’s needed, communicating with and coordinating across all other components – making it one of the most important pieces of hardware in a computer.
  1
  0 Comments 0 Shares
 • Quite simply, computer hardware is the physical components that a computer system requires to function. It encompasses everything with a circuit board that operates within a PC or laptop; including the motherboard, graphics card, CPU (Central Processing Unit), ventilation fans, webcam, power supply, and so on.
  Quite simply, computer hardware is the physical components that a computer system requires to function. It encompasses everything with a circuit board that operates within a PC or laptop; including the motherboard, graphics card, CPU (Central Processing Unit), ventilation fans, webcam, power supply, and so on.
  0 Comments 0 Shares
 • Digital Computer Definition
  The basic components of a modern digital computer are: Input Device, Output Device, Central Processor Unit (CPU), mass storage device and memory. A Typical modern computer uses LSI Chips. Four Functions about computer are
  Digital Computer Definition The basic components of a modern digital computer are: Input Device, Output Device, Central Processor Unit (CPU), mass storage device and memory. A Typical modern computer uses LSI Chips. Four Functions about computer are
  0 Comments 0 Shares
 • What is computer hardware
  Want to know what hardware is in your computer? Become a computer pro with our quick guide to these essential components and their roles.

  Quite simply, computer hardware is the physical components that a computer system requires to function. It encompasses everything with a circuit board that operates within a PC or laptop; including the motherboard, graphics card, CPU (Central Processing Unit), ventilation fans, webcam, power supply, and so on.

  Although the design of hardware differs between desktop PCs and laptops due to their differences in size, the same core components will be found in both. Without hardware, there would be no way of running the essential software that makes computers so useful. Software is defined as the virtual programs that run on your computer; that is, operating system, internet browser, word-processing documents, etc.
  What is computer hardware Want to know what hardware is in your computer? Become a computer pro with our quick guide to these essential components and their roles. Quite simply, computer hardware is the physical components that a computer system requires to function. It encompasses everything with a circuit board that operates within a PC or laptop; including the motherboard, graphics card, CPU (Central Processing Unit), ventilation fans, webcam, power supply, and so on. Although the design of hardware differs between desktop PCs and laptops due to their differences in size, the same core components will be found in both. Without hardware, there would be no way of running the essential software that makes computers so useful. Software is defined as the virtual programs that run on your computer; that is, operating system, internet browser, word-processing documents, etc.
  0 Comments 0 Shares
No data to show
No data to show
No data to show
No data to show