• धेरै ठूलो काम गर्नुनै पर्दैन नाम कमाउन लाई बस् सहि बाटो हिड सत्य बोल सबै इज्जत गर आफ्नो लागि भन्दा पनि अरुको लागि सोच सबैले चिन्ने छ तिमिलाई #deepaknepal
    धेरै ठूलो काम गर्नुनै पर्दैन नाम कमाउन लाई बस् सहि बाटो हिड सत्य बोल सबै इज्जत गर आफ्नो लागि भन्दा पनि अरुको लागि सोच सबैले चिन्ने छ तिमिलाई #deepaknepal
    2
    0 Comments 0 Shares
No data to show
No data to show
No data to show
No data to show