• साथीहरू मेरो जिन्दगी घाटामा छ।। e-sathi apps बाट कमाएको coin थियो ।त्यो पनि profile change र coin हराएर गयो के गर्ने होला??
  साथीहरू मेरो जिन्दगी घाटामा छ।। e-sathi apps बाट कमाएको coin थियो ।त्यो पनि profile change र coin हराएर गयो के गर्ने होला??
  7
  0 Comments 0 Shares
 • साथीहरू मेरो जिन्दगी घाटामा छ।। e-sathi apps बाट कमाएको coin थियो ।त्यो पनि profile change र coin हराएर गयो के गर्ने होला??
  साथीहरू मेरो जिन्दगी घाटामा छ।। e-sathi apps बाट कमाएको coin थियो ।त्यो पनि profile change र coin हराएर गयो के गर्ने होला??
  7
  0 Comments 0 Shares
 • साथीहरू मेरो जिन्दगी घाटामा छ।। e-sathi apps बाट कमाएको coin थियो ।त्यो पनि profile change र coin हराएर गयो के गर्ने होला??
  साथीहरू मेरो जिन्दगी घाटामा छ।। e-sathi apps बाट कमाएको coin थियो ।त्यो पनि profile change र coin हराएर गयो के गर्ने होला??
  7
  0 Comments 0 Shares
 • साथीहरू मेरो जिन्दगी घाटामा छ।। e-sathi apps बाट कमाएको coin थियो ।त्यो पनि profile change र coin हराएर गयो के गर्ने होला??
  साथीहरू मेरो जिन्दगी घाटामा छ।। e-sathi apps बाट कमाएको coin थियो ।त्यो पनि profile change र coin हराएर गयो के गर्ने होला??
  7
  0 Comments 0 Shares
 • E-sathi app ma sabai ramro xa just app slow bhayo...🙂🙂
  E-sathi app ma sabai ramro xa just app slow bhayo...🙂🙂
  1
  0 Comments 0 Shares
 • Why this e-sathi app is so slow?
  Why this e-sathi app is so slow?
  2
  0 Comments 0 Shares
 • e-sathi appsko barema janakarimulak vedio.
  e-sathi appsko barema janakarimulak vedio.
  e-Sathi Facebook Jastai Nepali Social Media

  #technicalview #esathi #nepal #socialmedia #onlineearning
  11
  1 Comments 0 Shares
 • प्रायः प्रयोगकर्ता एक्टिभ छन् । तर, ३ ओटा मुल समस्या यो e-Sathi App को - १) एकदमै स्लो । २) मोबाईल डाटाबाट चलाउदा धेरै डाटा काटिने । ३) यो एप डेभलपरले प्राय: कुराहरुको रेस्पोन्स दिदैन । ।।।। यत्ती कुरा चाडो सुधार गर्यो भने App हिट ।🙂🙂 १००% ।।।।।🤟🇳🇵
  प्रायः प्रयोगकर्ता एक्टिभ छन् । तर, ३ ओटा मुल समस्या यो e-Sathi App को - १) एकदमै स्लो । २) मोबाईल डाटाबाट चलाउदा धेरै डाटा काटिने । ३) यो एप डेभलपरले प्राय: कुराहरुको रेस्पोन्स दिदैन । ।।।। यत्ती कुरा चाडो सुधार गर्यो भने App हिट ।🙂🙂 १००% ।।।।।🤟🇳🇵
  8
  3 Comments 0 Shares
 • After six failed attempts, Apple finally approved e-Sathi app in Apple App Store :)

  https://unelma.io/9VH1Q
  After six failed attempts, Apple finally approved e-Sathi app in Apple App Store :) https://unelma.io/9VH1Q
  31
  4 Comments 0 Shares
 • Updated e-Sathi app released on Google Play store

  https://unelma.io/g0CCP

  #esathi #googleplay #socialnetwork #socialmedia
  Updated e-Sathi app released on Google Play store https://unelma.io/g0CCP #esathi #googleplay #socialnetwork #socialmedia
  33
  3 Comments 0 Shares
More Results