• 80% Off HideOut Event #FreeFire #DGKumar #GarenaFreeFire
  80% Off HideOut Event #FreeFire #DGKumar #GarenaFreeFire
  1
  0 Comments 0 Shares
 • #FreeFire #DGKumar #GarenaFreeFire
  #FreeFire #DGKumar #GarenaFreeFire
  1
  0 Comments 0 Shares
 • #FreeFire #DGKumar #GarenaFreeFire
  #FreeFire #DGKumar #GarenaFreeFire
  1
  0 Comments 0 Shares
 • Guys yo app le ta solotion ajjai pni thik garena ta
  Guys yo app le ta solotion ajjai pni thik garena ta
  4
  0 Comments 0 Shares
 • How To Get Green Criminal 💥 - Garena Free Fire
  How To Get Green Criminal 💥 - Garena Free Fire
  2
  0 Comments 0 Shares
 • दैनिक कमाउन सकिने नेपाली app :
  App Name: Fonepay Offer
  Referal Code: g4sKHpU7
  यो app ले refer गर्ने र account create गर्ने दुबैलाई 20/20 रुपैया दिन्छ ।
  नोट: यदि Referal Code g4sKHpU7 Use garena भने कसैलाई पनि दिदैन !
  1) play store बाट Fonepay Offer app download गरिसकेपछि signup गर्नुहोस ।
  2) आफ्नो नाम, मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राख्नुहोस्
  3) referal code मा g4sKHpU7 राख्नुस् ।
  4) मोबाइलमा आएको 5 अंकको otp code राख्नुहोस् ।
  5) 20rs आउँछ ।
  दैनिक कमाउन सकिने नेपाली app : App Name: Fonepay Offer Referal Code: g4sKHpU7 यो app ले refer गर्ने र account create गर्ने दुबैलाई 20/20 रुपैया दिन्छ । नोट: यदि Referal Code g4sKHpU7 Use garena भने कसैलाई पनि दिदैन ! 1) play store बाट Fonepay Offer app download गरिसकेपछि signup गर्नुहोस । 2) आफ्नो नाम, मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राख्नुहोस् 3) referal code मा g4sKHpU7 राख्नुस् । 4) मोबाइलमा आएको 5 अंकको otp code राख्नुहोस् । 5) 20rs आउँछ ।
  11
  2 Comments 0 Shares
 • #hlo shati haru yo eshati vanne site tw fake ho hai
  Maile 640 kamayako tiya 600 xaina aile ani withdrawal request garrko tyo pani Accept garena ani Shankar sir vaneko malai na vannu amit sir lai vannu vanxan ani message pani hudaina yesto froud site ma nalagau
  #hlo shati haru yo eshati vanne site tw fake ho hai Maile 640 kamayako tiya 600 xaina aile ani withdrawal request garrko tyo pani Accept garena ani Shankar sir vaneko malai na vannu amit sir lai vannu vanxan ani message pani hudaina yesto froud site ma nalagau
  2
  0 Comments 2 Shares
 • दैनिक ५००/१००० सम्म कमाउन सकिने नेपाली app :
  App Name: Dpaisa
  Referal Code: DE841661
  यो app ले refer गर्ने र account create गर्ने दुबैलाई ३०/३० रुपैया दिन्छ ।
  नोट: यदि Referal Code DE841661 Use garena भने कसैलाई पनि दिदैन !
  1) play store बाट Dpaisa app download गरिसकेपछि signup गर्नुहोस ।
  2) आफ्नो नाम, मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राख्नुहोस्
  3) referal code मा DE841661 राख्नुस् ।
  4) मोबाइलमा आएको 5 अंकको otp code राख्नुहोस् ।
  5) kyc भर्नुहाेस ।
  6) kyc भरिसकेपछि तपाईलाई 30rs आउँछ ।
  दैनिक ५००/१००० सम्म कमाउन सकिने नेपाली app : App Name: Dpaisa Referal Code: DE841661 यो app ले refer गर्ने र account create गर्ने दुबैलाई ३०/३० रुपैया दिन्छ । नोट: यदि Referal Code DE841661 Use garena भने कसैलाई पनि दिदैन ! 1) play store बाट Dpaisa app download गरिसकेपछि signup गर्नुहोस । 2) आफ्नो नाम, मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राख्नुहोस् 3) referal code मा DE841661 राख्नुस् । 4) मोबाइलमा आएको 5 अंकको otp code राख्नुहोस् । 5) kyc भर्नुहाेस । 6) kyc भरिसकेपछि तपाईलाई 30rs आउँछ ।
  32
  3 Comments 0 Shares
 • दैनिक ५००/१००० सम्म कमाउन सकिने नेपाली app :
  App Name: Dpaisa
  Referal Code: DE841661
  यो app ले refer गर्ने र account create गर्ने दुबैलाई ३०/३० रुपैया दिन्छ ।
  नोट: यदि Referal Code DE841661 Use garena भने कसैलाई पनि दिदैन !
  1) play store बाट Dpaisa app download गरिसकेपछि signup गर्नुहोस ।
  2) आफ्नो नाम, मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राख्नुहोस्
  3) referal code मा DE841661 राख्नुस् ।
  4) मोबाइलमा आएको 5 अंकको otp code राख्नुहोस् ।
  5) kyc भर्नुहाेस ।
  6) kyc भरिसकेपछि तपाईलाई 30rs आउँछ ।
  दैनिक ५००/१००० सम्म कमाउन सकिने नेपाली app : App Name: Dpaisa Referal Code: DE841661 यो app ले refer गर्ने र account create गर्ने दुबैलाई ३०/३० रुपैया दिन्छ । नोट: यदि Referal Code DE841661 Use garena भने कसैलाई पनि दिदैन ! 1) play store बाट Dpaisa app download गरिसकेपछि signup गर्नुहोस । 2) आफ्नो नाम, मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राख्नुहोस् 3) referal code मा DE841661 राख्नुस् । 4) मोबाइलमा आएको 5 अंकको otp code राख्नुहोस् । 5) kyc भर्नुहाेस । 6) kyc भरिसकेपछि तपाईलाई 30rs आउँछ ।
  21
  0 Comments 0 Shares
 • फेरि आयो दैनिक ५००/१००० सम्म कमाउन सकिने नेपाली app :
  App Name: Dpaisa
  Referal Code: DE841661
  यो app ले refer गर्ने र account create गर्ने दुबैलाई ३०/३० रुपैया दिन्छ ।
  नोट: यदि Referal Code DE841661 Use garena भने कसैलाई पनि दिदैन !
  1) play store बाट app download गरिसकेपछि signup गर्नुहोस ।
  2) आफ्नो नाम, मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राख्नुहोस्
  3) referal code मा DE841661 राख्नुस् ।
  4) मोबाइलमा आएको 5 अंकको otp code राख्नुहोस् ।
  5) kyc भर्नुहाेस ।
  6) kyc भरिसकेपछि तपाईलाई 30rs आउँछ ।
  फेरि आयो दैनिक ५००/१००० सम्म कमाउन सकिने नेपाली app : App Name: Dpaisa Referal Code: DE841661 यो app ले refer गर्ने र account create गर्ने दुबैलाई ३०/३० रुपैया दिन्छ । नोट: यदि Referal Code DE841661 Use garena भने कसैलाई पनि दिदैन ! 1) play store बाट app download गरिसकेपछि signup गर्नुहोस । 2) आफ्नो नाम, मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राख्नुहोस् 3) referal code मा DE841661 राख्नुस् । 4) मोबाइलमा आएको 5 अंकको otp code राख्नुहोस् । 5) kyc भर्नुहाेस । 6) kyc भरिसकेपछि तपाईलाई 30rs आउँछ ।
  25
  0 Comments 0 Shares
 • Tara maile garena hai yest😃😂
  Tara maile garena hai yest😃😂
  22
  1 Comments 0 Shares
 • फेरि आयो दैनिक ५००/१००० सम्म कमाउन सकिने नेपाली app :
  App Name: Dpaisa
  Referal Code: DE841661
  यो app ले refer गर्ने र account create गर्ने दुबैलाई ३०/३० रुपैया दिन्छ ।
  नोट: यदि Referal Code DE841661 Use garena भने कसैलाई पनि दिदैन !
  1) play store बाट app download गरिसकेपछि signup गर्नुहोस ।
  2) आफ्नो नाम, मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राख्नुहोस् ।
  3) referal code मा DE841661 राख्नुस् ।
  4) मोबाइलमा आएको 5 अंकको otp code राख्नुहोस् ।
  5) kyc भर्नुहाेस ।
  6) kyc भरिसकेपछि तपाईलाई 30rs आउँछ । त्यसपछि आफ्नो code अरुलाइ बाँड्नुहोस 30/30 को दरले कमाइ हुने छ ।
  फेरि आयो दैनिक ५००/१००० सम्म कमाउन सकिने नेपाली app : App Name: Dpaisa Referal Code: DE841661 यो app ले refer गर्ने र account create गर्ने दुबैलाई ३०/३० रुपैया दिन्छ । नोट: यदि Referal Code DE841661 Use garena भने कसैलाई पनि दिदैन ! 1) play store बाट app download गरिसकेपछि signup गर्नुहोस । 2) आफ्नो नाम, मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राख्नुहोस् । 3) referal code मा DE841661 राख्नुस् । 4) मोबाइलमा आएको 5 अंकको otp code राख्नुहोस् । 5) kyc भर्नुहाेस । 6) kyc भरिसकेपछि तपाईलाई 30rs आउँछ । त्यसपछि आफ्नो code अरुलाइ बाँड्नुहोस 30/30 को दरले कमाइ हुने छ ।
  26
  7 Comments 0 Shares
 • Hi good morning e sathiharu invite Link mero maa show garena kasari hunx jankari pauna tq :)
  Hi good morning e sathiharu invite Link mero maa show garena kasari hunx jankari pauna tq :)
  0 Comments 0 Shares
 • e-Khalti.com: Now you will be able to top up Garena Free Fire PUBG UC DIAMOND in your trusted Nepal's First International Digital Wallet E-Khalti.
  Steps to follow:
  - Go to My account
  - Click on Shops and Payment
  - Select Gaming
  - Click on "Go now."
  - Click on "Payment by ID"
  - Insert Player ID and amount
  - Click on Go to payment
  - Click on "Confirm and pay."
  - You will get your PUBG Mobile UC And Free Fire Diamond
  More info contact: https://www.facebook.com
  /E-Khalti-Siraha-102819844433515/
  #ekhalti #pubg #freefire #gaming #topup
  #garena #nepalfirstinternationaldigitalwallet
  #topupuc #topdiamond #topupgamesnepal
  #pubgdiamond e-khalti digital app
  e-Khalti.com: Now you will be able to top up Garena Free Fire PUBG UC DIAMOND in your trusted Nepal's First International Digital Wallet E-Khalti. Steps to follow: - Go to My account - Click on Shops and Payment - Select Gaming - Click on "Go now." - Click on "Payment by ID" - Insert Player ID and amount - Click on Go to payment - Click on "Confirm and pay." - You will get your PUBG Mobile UC And Free Fire Diamond More info contact: https://www.facebook.com /E-Khalti-Siraha-102819844433515/ #ekhalti #pubg #freefire #gaming #topup #garena #nepalfirstinternationaldigitalwallet #topupuc #topdiamond #topupgamesnepal #pubgdiamond e-khalti digital app
  WWW.FACEBOOK.COM
  Facebook - लॉग इन किंवा साइन अप
  खाते तयार करा किंवा Facebook वर लॉग इन करा. मित्र, कुटूंब अाणि आपण ओळखत असलेल्‍या अन्‍य लोकांशी कनेक्‍ट व्‍हा. छायाचित्रे आणि व्हिडिओ सामायिक करा,...
  5
  0 Comments 0 Shares
 • garney le garo nagarneley garena
  garney le garo nagarneley garena
  0 Comments 0 Shares
 • Jun byaktile kunai pani galti garena bhane usle kehi pani sikena.
  Jun byaktile kunai pani galti garena bhane usle kehi pani sikena.
  10
  4 Comments 0 Shares
No data to show
No data to show
No data to show
No data to show