• उफ यो e-sathi ले त निन्द्रा नै लाग्ने गरी wait गर्नु पर्ने रहेछ त हौ। यसलाई अलिकति fast चल्ने बनाएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला ?
    #slow #lazyload
    उफ यो e-sathi ले त निन्द्रा नै लाग्ने गरी wait गर्नु पर्ने रहेछ त हौ। यसलाई अलिकति fast चल्ने बनाएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला ? #slow #lazyload
    4
    1 Comments 0 Shares