• प्रविधिले नयाँ कुरा सिक्‍ने अवसरहरु प्रदान गर्छ, त्‍यसैले ईन्‍टरनेटको राम्रो प्रयोग बारे ध्‍यान दिनुहोस् ।

    #unicef #net4good #nepal #unelmaplatforms

    https://www.youtube.com/watch?v=JTxJNwpKnTI
    प्रविधिले नयाँ कुरा सिक्‍ने अवसरहरु प्रदान गर्छ, त्‍यसैले ईन्‍टरनेटको राम्रो प्रयोग बारे ध्‍यान दिनुहोस् । #unicef #net4good #nepal #unelmaplatforms https://www.youtube.com/watch?v=JTxJNwpKnTI
    26
    4 Comments 0 Shares
No data to show
No data to show
No data to show
No data to show