• social media मा अहिले यो Trend चलेको छ ...

  महिनावारी 🚫
  हो म महिनै पिक्छे महिनावारी हुन्छु र मलाई म भाग्यमानी नै ठान्छु तर ...
  प्याड यति महँगो किन? free in cost भन्दा अल्लि बढी होला तर कम्सेकम यती महँगो चाहिँ किन? सबै नारिले किन्न सक्ने सम्मको बनाउन मिल्दैन?
  #प्याडको_मुल्य_घटाईदेउ_सरकार #weneedlowpricegoodqualitypad
  #cp
  social media मा अहिले यो Trend चलेको छ ... महिनावारी 🚫 हो म महिनै पिक्छे महिनावारी हुन्छु र मलाई म भाग्यमानी नै ठान्छु तर ... प्याड यति महँगो किन? free in cost भन्दा अल्लि बढी होला तर कम्सेकम यती महँगो चाहिँ किन? सबै नारिले किन्न सक्ने सम्मको बनाउन मिल्दैन? #प्याडको_मुल्य_घटाईदेउ_सरकार #weneedlowpricegoodqualitypad #cp
  4
  1 Comments 0 Shares
No data to show
No data to show
No data to show
No data to show
No data to show