कुनै चिज नराम्रो देख्छौ भने त्यो तिम्रो कमजोरी हो,
कुनै चिज आफैमा नराम्रो हुदैन, हेराइमा भर पर्छ ।😊
Recent Updates
More Stories