• Female
 • 07/08/1997
 • Followed by 4 people
Recent Updates
 • Made in China नै किन नहोस्
  तर हिसाब गर्दा आफ्नु भन्दा बढी भरोसा त्यै Calculator को नै लाग्छ😂😂😂
  Made in China नै किन नहोस् तर हिसाब गर्दा आफ्नु भन्दा बढी भरोसा त्यै Calculator को नै लाग्छ😂😂😂
  4
  4 Comments 0 Shares
 • दुरिले सम्बन्ध कहा कमजोर बनाउछ र...
  केही यादहरु नै काफी हुन्छन् सम्झेर मुस्कुराउन☺☺💕
  दुरिले सम्बन्ध कहा कमजोर बनाउछ र... केही यादहरु नै काफी हुन्छन् सम्झेर मुस्कुराउन☺☺💕
  5
  4 Comments 0 Shares
 • 4
  4 Comments 0 Shares
More Stories