I am a student.
  • no मा no
  • बस्छ Kathmandu, Nepal
  • बाट Bishal Nagar, Kathmandu, Nepal
  • अध्ययन गरियो school मा st.geoge international school
    Class of 9
  • पुरुष
  • एकल
  • 18/07/2004
  • द्वारा पच्छयाइएको 68 मान्छे
भर्खरका अपडेटहरू
थप कथाहरू