Jüngste Beiträge
 • IMEPAY को एजेन्ट भई IME को कारोबार गर्न इच्छुक व्यक्तीहरु/फर्म/संस्थाहरुले तुरुन्त सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ।
  ९८०३२४११६२, ९८४१७१६८१५ Sent scan copy of PAN, Registration Certificate, Citizenship photocopy and photo of representative of Organization including Mobile Number ----------------You will get login detail within 30 Min

  उपलब्ध सेवाहरु---
  *नेपाल भरी पैसा पठाउन,
  *पैसा भुक्तानी गर्न,
  *पैसा बैंक खातामा जम्मा गर्न,
  *मोबाईल रिचार्ज गर्न NTC,NCELL,ADSL,LANDLINE
  *Dishhome,Sim tv,mero tv मा रिचार्ज गर्न
  *Airticketing
  *बिद्युत तथा टेलिफोन बिल भुक्तानी गर्न,
  *अन्य थुप्रै सेवा हरु आकर्षक कमिशन दरमा
  IMEPAY को एजेन्ट भई IME को कारोबार गर्न इच्छुक व्यक्तीहरु/फर्म/संस्थाहरुले तुरुन्त सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ। ९८०३२४११६२, ९८४१७१६८१५ Sent scan copy of PAN, Registration Certificate, Citizenship photocopy and photo of representative of Organization including Mobile Number ----------------You will get login detail within 30 Min उपलब्ध सेवाहरु--- *नेपाल भरी पैसा पठाउन, *पैसा भुक्तानी गर्न, *पैसा बैंक खातामा जम्मा गर्न, *मोबाईल रिचार्ज गर्न NTC,NCELL,ADSL,LANDLINE *Dishhome,Sim tv,mero tv मा रिचार्ज गर्न *Airticketing *बिद्युत तथा टेलिफोन बिल भुक्तानी गर्न, *अन्य थुप्रै सेवा हरु आकर्षक कमिशन दरमा
  Like
  Love
  11
  0 Kommentare 0 Anteile 271 Ansichten 0 Vorschau
 • Like
  Love
  12
  0 Kommentare 0 Anteile 303 Ansichten 0 Vorschau
 • I
  IMEPAY को एजेन्ट भई IME को कारोबार गर्न इच्छुक व्यक्तीहरु/फर्म/संस्थाहरुले तुरुन्त सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ।
  ९८०३२४११६२, ९८४१७१६८१५ Sent scan copy of PAN, Registration Certificate, Citizenship photocopy and photo of representative of Organization including Mobile Number ----------------You will get login detail within 30 Min

  उपलब्ध सेवाहरु---
  *नेपाल भरी पैसा पठाउन,
  *पैसा भुक्तानी गर्न,
  *पैसा बैंक खातामा जम्मा गर्न,
  *मोबाईल रिचार्ज गर्न NTC,NCELL,ADSL,LANDLINE
  *Dishhome,Sim tv,mero tv मा रिचार्ज गर्न
  *Airticketing
  *बिद्युत तथा टेलिफोन बिल भुक्तानी गर्न,
  *अन्य थुप्रै सेवा हरु आकर्षक कमिशन दरमा www.careerplusremit.com
  I IMEPAY को एजेन्ट भई IME को कारोबार गर्न इच्छुक व्यक्तीहरु/फर्म/संस्थाहरुले तुरुन्त सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ। ९८०३२४११६२, ९८४१७१६८१५ Sent scan copy of PAN, Registration Certificate, Citizenship photocopy and photo of representative of Organization including Mobile Number ----------------You will get login detail within 30 Min उपलब्ध सेवाहरु--- *नेपाल भरी पैसा पठाउन, *पैसा भुक्तानी गर्न, *पैसा बैंक खातामा जम्मा गर्न, *मोबाईल रिचार्ज गर्न NTC,NCELL,ADSL,LANDLINE *Dishhome,Sim tv,mero tv मा रिचार्ज गर्न *Airticketing *बिद्युत तथा टेलिफोन बिल भुक्तानी गर्न, *अन्य थुप्रै सेवा हरु आकर्षक कमिशन दरमा www.careerplusremit.com
  Like
  Love
  12
  0 Kommentare 0 Anteile 345 Ansichten 0 Vorschau
 • Like
  Love
  12
  0 Kommentare 0 Anteile 250 Ansichten 0 Vorschau
 • Like
  Love
  13
  0 Kommentare 0 Anteile 331 Ansichten 0 Vorschau
Mehr Artikel