FINE
 • Business at Butwal
 • Lives in Bhaktapur, Nepal
 • From Syangja
 • Male
 • Married
 • 23/02/1983
 • Followed by 18 people
Recent Updates
 • https://www.whatsaround.com/signup/Nb3vZ
  https://www.whatsaround.com/signup/Nb3vZ
  1
  0 Comments 0 Shares
 • https://www.upwork.com/signup/please-verify
  https://www.upwork.com/signup/please-verify
  2
  0 Comments 0 Shares
 • अलि राम्रो online job को सुझाब पाउ ।
  कुन होला ?
  अलि राम्रो online job को सुझाब पाउ । कुन होला ?
  5
  1 Comments 0 Shares
 • https://www.facebook.com/groups/1335792223174253/permalink/2188809884539145/
  https://www.facebook.com/groups/1335792223174253/permalink/2188809884539145/
  WWW.FACEBOOK.COM
  Santosh Acharya
  मैले आजसम्म नि बाईबल बुझेको छैन भन्ने लाई जवाफ ! आईन्सटाईन् जस्तो आज सम्मको टप वैज्ञानिक ले बाईबल नबुझेकोले त्यागेको होला ! स्टेफन हाकिंस जसले विज्ञानको दुनियामा तहल्का मच्चाए ! पछिल्लो समयको सबै...
  3
  0 Comments 0 Shares
 • ज्ञानेन्द्रले छोरीलाइ दिएको दाइजो माथि रोक लगाउने आयश्रोत नभएको #प्रचण्ड ले आफ्नो छोरीलाइ १४करोडको घर किनेर दाइजो कसरी दिए?
  ज्ञानेन्द्रले छोरीलाइ दिएको दाइजो माथि रोक लगाउने आयश्रोत नभएको #प्रचण्ड ले आफ्नो छोरीलाइ १४करोडको घर किनेर दाइजो कसरी दिए?
  1
  0 Comments 0 Shares
 • रहर सारा मिल्काई दिन्छन सन्तान कै खातिर मा
  सोच्यो भने भगवान का अर्को रुप हुन् बुवा-आमा
  बुवा-आमा खुशी राखौ भगवान पक्कै हुन्छन खुशी
  चारैधाम को फल मिल्छ हाम्लाई घरै बसीबसी ।

  रहर सारा मिल्काई दिन्छन सन्तान कै खातिर मा सोच्यो भने भगवान का अर्को रुप हुन् बुवा-आमा बुवा-आमा खुशी राखौ भगवान पक्कै हुन्छन खुशी चारैधाम को फल मिल्छ हाम्लाई घरै बसीबसी ।
  1
  0 Comments 0 Shares
 • रहर सारा मिल्काई दिन्छन सन्तान कै खातिर मा
  सोच्यो भने भगवान का अर्को रुप हुन् बुवा-आमा
  बुवा-आमा खुशी राखौ भगवान पक्कै हुन्छन खुशी
  चारैधाम को फल मिल्छ हाम्लाई घरै बसीबसी ।

  रहर सारा मिल्काई दिन्छन सन्तान कै खातिर मा सोच्यो भने भगवान का अर्को रुप हुन् बुवा-आमा बुवा-आमा खुशी राखौ भगवान पक्कै हुन्छन खुशी चारैधाम को फल मिल्छ हाम्लाई घरै बसीबसी ।
  1
  0 Comments 0 Shares
 • रहर सारा मिल्काई दिन्छन सन्तान कै खातिर मा
  सोच्यो भने भगवान का अर्को रुप हुन् बुवा-आमा
  बुवा-आमा खुशी राखौ भगवान पक्कै हुन्छन खुशी
  चारैधाम को फल मिल्छ हाम्लाई घरै बसीबसी ।

  रहर सारा मिल्काई दिन्छन सन्तान कै खातिर मा सोच्यो भने भगवान का अर्को रुप हुन् बुवा-आमा बुवा-आमा खुशी राखौ भगवान पक्कै हुन्छन खुशी चारैधाम को फल मिल्छ हाम्लाई घरै बसीबसी ।
  1
  0 Comments 0 Shares
 • रहर सारा मिल्काई दिन्छन सन्तान कै खातिर मा
  सोच्यो भने भगवान का अर्को रुप हुन् बुवा-आमा
  बुवा-आमा खुशी राखौ भगवान पक्कै हुन्छन खुशी
  चारैधाम को फल मिल्छ हाम्लाई घरै बसीबसी ।

  रहर सारा मिल्काई दिन्छन सन्तान कै खातिर मा सोच्यो भने भगवान का अर्को रुप हुन् बुवा-आमा बुवा-आमा खुशी राखौ भगवान पक्कै हुन्छन खुशी चारैधाम को फल मिल्छ हाम्लाई घरै बसीबसी ।
  1
  0 Comments 0 Shares
 • रहर सारा मिल्काई दिन्छन सन्तान कै खातिर मा
  सोच्यो भने भगवान का अर्को रुप हुन् बुवा-आमा
  बुवा-आमा खुशी राखौ भगवान पक्कै हुन्छन खुशी
  चारैधाम को फल मिल्छ हाम्लाई घरै बसीबसी ।

  रहर सारा मिल्काई दिन्छन सन्तान कै खातिर मा सोच्यो भने भगवान का अर्को रुप हुन् बुवा-आमा बुवा-आमा खुशी राखौ भगवान पक्कै हुन्छन खुशी चारैधाम को फल मिल्छ हाम्लाई घरै बसीबसी ।
  2
  0 Comments 0 Shares
More Stories