अब मुस्कुराउने कारण खोज्नुपर्दैन
तिमीलाई देखेरै चाहाना पुरा हुन्छ मेरो।
अब मुस्कुराउने कारण खोज्नुपर्दैन तिमीलाई देखेरै चाहाना पुरा हुन्छ मेरो।
Love
Yay
2
0 Comments 0 Shares 57 Views