केही क्षेत्रहरूमा, प्रजातिहरूले पोषण र अन्य एन्थ्रोपोनिकेन कारकहरूको कारणले धम्की दिएको छ। भर्खरैको अध्ययनमा, स्थानीय जनसंख्याले हाइड्रोइलेक्ट्रिक शक्ति विकास समावेश गरेको मानव अशांतिलाई नकारात्मक प्रतिक्रिया देखायो। हिमाचल प्रदेशमा पुरुष मोहर शिकार शिकार भएको थियो, जहाँ 1 9 82 सम्म पुरुषको टोपीलाई सजावट गर्न क्रिभ प्वाइटर प्रयोग गरिएको थियो, जब राज्यमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। पाकिस्तानमा बिरोधको खरब पञ्चुनखवा प्रांतमा प्रायः साधारण छ तर यो काङ्गन, पालस घाटी र आजाद कश्मीरमा पनि पाउन सकिन्छ। Pheasant को क्षेत्र मा खतरनाक मानिन्छ र सजिलै संग स्थित हुन सक्छ। केही क्षेत्रमा, प्रजातिहरूको आबादी घनत्व प्रति वर्ग माइलमा पाँच जोडीको रूपमा उच्च छ। प्रजातान्त्रिक प्रमुख खतरा चिन्ताजनक छ, जस्तै कि क्रिस्ट यहाँ बहुमूल्य छ। यो आफ्नो पहनने को स्थिति को स्थिति मा ल्याएको छ, र अधिकार को प्रतीक हो।

Read more at: https://hindijaankaari.in/essay-national-bird-nepal-pdf-download/
केही क्षेत्रहरूमा, प्रजातिहरूले पोषण र अन्य एन्थ्रोपोनिकेन कारकहरूको कारणले धम्की दिएको छ। भर्खरैको अध्ययनमा, स्थानीय जनसंख्याले हाइड्रोइलेक्ट्रिक शक्ति विकास समावेश गरेको मानव अशांतिलाई नकारात्मक प्रतिक्रिया देखायो। हिमाचल प्रदेशमा पुरुष मोहर शिकार शिकार भएको थियो, जहाँ 1 9 82 सम्म पुरुषको टोपीलाई सजावट गर्न क्रिभ प्वाइटर प्रयोग गरिएको थियो, जब राज्यमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। पाकिस्तानमा बिरोधको खरब पञ्चुनखवा प्रांतमा प्रायः साधारण छ तर यो काङ्गन, पालस घाटी र आजाद कश्मीरमा पनि पाउन सकिन्छ। Pheasant को क्षेत्र मा खतरनाक मानिन्छ र सजिलै संग स्थित हुन सक्छ। केही क्षेत्रमा, प्रजातिहरूको आबादी घनत्व प्रति वर्ग माइलमा पाँच जोडीको रूपमा उच्च छ। प्रजातान्त्रिक प्रमुख खतरा चिन्ताजनक छ, जस्तै कि क्रिस्ट यहाँ बहुमूल्य छ। यो आफ्नो पहनने को स्थिति को स्थिति मा ल्याएको छ, र अधिकार को प्रतीक हो। Read more at: https://hindijaankaari.in/essay-national-bird-nepal-pdf-download/
6
0 Comments 0 Shares