एक एक गर्दै हरेक शहर बन्द हुँदै छ।।
मनका हरेक रहरहरु मन्द हुँदै छ।।
आफ्नो ख्याल आफै गर्नुस साथि
यहाँ ज्यान बचाउनको लागि पनि कदम कदममा द्वन्द हुँदै छ।😏🙄🤔
#lockdown
#timepass
#stayhome
#staysafe🙏🙏
एक एक गर्दै हरेक शहर बन्द हुँदै छ।। मनका हरेक रहरहरु मन्द हुँदै छ।। आफ्नो ख्याल आफै गर्नुस साथि यहाँ ज्यान बचाउनको लागि पनि कदम कदममा द्वन्द हुँदै छ।😏🙄🤔 #lockdown #timepass #stayhome #staysafe🙏🙏
4
0 Comments 0 Shares