घात दिने मान्छे को कहिले पनि आस गर्नु हुदैन
घात दिने मान्छे को कहिले पनि आस गर्नु हुदैन 🌺🌺🎈
Like
Love
Wow
Angry
9
1 Comments 0 Shares