माया त सबैलाइ गरिन्छ नि तर मनमा बस्नको लागि त मन मिल्नु पर्यो
माया त सबैलाइ गरिन्छ नि तर मनमा बस्नको लागि त मन मिल्नु पर्यो
8
2 Comments 0 Shares