साथ जुटाउने भन्दा साथ टुटाउने धेरै छन यो समाजमा
साथ जुटाउने भन्दा साथ टुटाउने धेरै छन यो समाजमा
7
1 Comments 0 Shares