साथ जुटाउने भन्दा साथ टुटाउने धेरै छन यो समाजमा
साथ जुटाउने भन्दा साथ टुटाउने धेरै छन यो समाजमा
Like
Love
8
1 Comments 0 Shares 41 Views