Hjur le pani dxn bata paisa kamauna chahnu hun x bhane yasko barema Janna ko lagi comment gar nu
Hjur le pani dxn bata paisa kamauna chahnu hun x bhane yasko barema Janna ko lagi comment gar nu
Like
Love
8
9 Comments 0 Shares 178 Views 0 Reviews