जिन्दगीमा सफल हुनु छ भने दुइ कुरा याद राख्नुस
1)पुरा कुरा कसैलाई नासुनाउनुहोस
२)............................................................
के खोजिरहनु भाको मलाई पनि सफल बन्नु छ ,पुरा कुरा कहाँ सुनाउछु र !
जिन्दगीमा सफल हुनु छ भने दुइ कुरा याद राख्नुस 1)पुरा कुरा कसैलाई नासुनाउनुहोस २)............................................................ के खोजिरहनु भाको मलाई पनि सफल बन्नु छ ,पुरा कुरा कहाँ सुनाउछु र !
3
0 Comments 0 Shares