सुर्य - आत्मविश्वास
चन्द्रमा - मन
मंगल - आँट साहस
बुध - बुद्धि, बोलि
बृहस्पति - ज्ञान
शुक्र - माया प्रेम
शनि - कर्म

राहु - बिशेसतालाई बढाउने
केतु - बिशेसतालाई घटाउने
सुर्य - आत्मविश्वास चन्द्रमा - मन मंगल - आँट साहस बुध - बुद्धि, बोलि बृहस्पति - ज्ञान शुक्र - माया प्रेम शनि - कर्म राहु - बिशेसतालाई बढाउने केतु - बिशेसतालाई घटाउने
4
0 Comments 0 Shares