मलाई बिद्या ले जस्तै साथ देउ
म, केपि ले भन्दा बढी माया गर्छु तिम्लाइ !!
#Hawa
मलाई बिद्या ले जस्तै साथ देउ म, केपि ले भन्दा बढी माया गर्छु तिम्लाइ !! #Hawa
10
0 Comments 0 Shares