अब एक बोतल बियर र एक लिटर पेट्रोल उस्तै उस्तै हो साथीहरु😜😜😜
झुम वा घूम 😆😆😆😆😆😆
CHOICE IS YOUR.
नेपाल सरकार द्वारा जनहित मा जारी🤣🤣🤣🤣🤣😜😜😜😜😜
अब एक बोतल बियर र एक लिटर पेट्रोल उस्तै उस्तै हो साथीहरु😜😜😜 झुम वा घूम 😆😆😆😆😆😆 CHOICE IS YOUR. नेपाल सरकार द्वारा जनहित मा जारी🤣🤣🤣🤣🤣😜😜😜😜😜
2
0 Comments 0 Shares