निमोनिया भनेको के हो?
यसको उपचार कसरी गरिन्छ
निमोनिया भए पछि के के हुन्छ।
हेर्नुहोस पूरा भिडियो ।च्यानल सब्सक्राराइब गर्नु होला। क्लिक लिन्क पिलिज.
https://youtu.be/VUqHrsj7Lgk
निमोनिया भनेको के हो? यसको उपचार कसरी गरिन्छ निमोनिया भए पछि के के हुन्छ। हेर्नुहोस पूरा भिडियो ।च्यानल सब्सक्राराइब गर्नु होला। क्लिक लिन्क पिलिज. https://youtu.be/VUqHrsj7Lgk
6
0 Comments 0 Shares