अब लोकसेवालाई माया मार्दिन पर्ला जस्तो भयो,अनि फेरि सम्झिन्छु माया मारेर अरु यसको बिकल्प के छ?
#सोचेझैलोकसेवारैनछ्😭
अब लोकसेवालाई माया मार्दिन पर्ला जस्तो भयो,अनि फेरि सम्झिन्छु माया मारेर अरु यसको बिकल्प के छ? #सोचेझैलोकसेवारैनछ्😭
2
0 Comments 1 Shares