एक उमेर त्यो थियो कि,
जादु मा पनि बिश्वास लाग्थ्यो..
र एक उमेर यो छ कि,
बास्तबिकता मा पनि शंका लाग्छ...।

#जिन्दगी
एक उमेर त्यो थियो कि, जादु मा पनि बिश्वास लाग्थ्यो.. र एक उमेर यो छ कि, बास्तबिकता मा पनि शंका लाग्छ...। 😉😁😁 #जिन्दगी
Like
4
0 Comments 0 Shares 59 Views