सबै चिजको स्वाद लिन, जिब्रोको आवश्यकता नपर्दो रहेछ !
कुरा बुझी, सक्दो बुझ पचाई मान्छे प्रश्न खडा गर्दो रहेछ !
सबै चिजको स्वाद लिन, जिब्रोको आवश्यकता नपर्दो रहेछ ! कुरा बुझी, सक्दो बुझ पचाई मान्छे प्रश्न खडा गर्दो रहेछ !
4
0 Comments 0 Shares