रक्सि खायेपछि बलियाे छु भन्ने केटा र
मेकअप गरेपछि राम्रि छु भन्ने केटि
उस्ता उस्तै हुन।😂😂
रक्सि खायेपछि बलियाे छु भन्ने केटा र मेकअप गरेपछि राम्रि छु भन्ने केटि उस्ता उस्तै हुन।😂😂
3
11 Comments 0 Shares