माया अनुहार संग होइन मन संग हुन्छ ,
अनुहार उसको त्यसै पनि प्यारो लाग्छ
जस्को कदर मनले गरेको हुन्छ।😉😘👌👌
#Bibek Thapa Magar
माया अनुहार संग होइन मन संग हुन्छ , अनुहार उसको त्यसै पनि प्यारो लाग्छ जस्को कदर मनले गरेको हुन्छ।😉😘👌👌 #Bibek Thapa Magar
5
0 Comments 0 Shares