आज बाट मलाई मान्छेहरु सँग विश्वाश हरायो
टुन्टे : एउटा धनी मान्छेकोमा चोरी गर्न गएछ । सेफमा यो लेखेर टासिएको थियो ” सेफ फुटाउनु जरुरी छैन , २७८ नम्बर थिचेर अगाडिको रातो बटन प्रेस गर्‍यो भने सेफ आँफै खुल्नेछ । जब टुन्टेले बटन दबायो अर्लाम बज्यो र पुलिस आएर टुन्टेलाई समातेर लग्यो ।
जादा जादै टुन्टेले साहुजीलाई भन्यो ” आज बाट मलाई मान्छेहरु सँग विश्वाश हरायो ।
आज बाट मलाई मान्छेहरु सँग विश्वाश हरायो टुन्टे : एउटा धनी मान्छेकोमा चोरी गर्न गएछ । सेफमा यो लेखेर टासिएको थियो ” सेफ फुटाउनु जरुरी छैन , २७८ नम्बर थिचेर अगाडिको रातो बटन प्रेस गर्‍यो भने सेफ आँफै खुल्नेछ । जब टुन्टेले बटन दबायो अर्लाम बज्यो र पुलिस आएर टुन्टेलाई समातेर लग्यो । जादा जादै टुन्टेले साहुजीलाई भन्यो ” आज बाट मलाई मान्छेहरु सँग विश्वाश हरायो ।
3
0 Comments 0 Shares