सफल होस तिम्रो यात्रा


सफल होस तिम्रो यात्रा,सम्पन्न होस तिम्रो मनकामना,

उच्च होस् तिम्रो सिर्,

पुरा होस तिम्रो सपना,

सफलताले चुमोश् तिम्रो उदेश्य

यहि नै छ यो नयाँ  वर्ष २०७६को मंगलमय  शुभकामना


सफल होस तिम्रो यात्रा सफल होस तिम्रो यात्रा,सम्पन्न होस तिम्रो मनकामना, उच्च होस् तिम्रो सिर्, पुरा होस तिम्रो सपना, सफलताले चुमोश् तिम्रो उदेश्य यहि नै छ यो नयाँ  वर्ष २०७६को मंगलमय  शुभकामना
Like
6
0 Comments 0 Shares 151 Views 0 Reviews