https://lootbits.io/?invite=107886
घर मै बसि इन्टरनेटको माध्यमवाट तपाई पनि पैसा कमाउन चाहनु हुन्छ ?? हो भने माथि दिएको लिन्कमा क्लिक गारी Claim मा क्लिक गर्नुहोस र📲📲 Register वा Sign Up मा क्लिक गरि फारम भर्नुहोस ।
रजिस्ट्रेसन भइसकेपछी बक्सा देखनु हुनेछ त्यो बक्सामाथि क्लिक गर्नुहोस बक्सा खुलदा ऊपहार मा BTC (BitCoin) तथा Gems लगायत धेरै उपहार पाउनु हुनेछ। बक्सा खोल्दा 1 Gems लाग्दछ र Gems कमाउन सकिन्छ ।
Gems कमाउन आफनो साथिहरुमा आफनो इनभाइट कोड सेयर गर्नुपर्ने छ। पैसा निकाल्नको लागि Bitcoin Wallet बनाउनु पर्छ। https://remitano.com/btc/in?ref=lalkishor यहावाट Wallet बनाइसकेपछि तपाईको बिटकोईन ठेगाना Bitcoin address Copy गरि लुटबीटस् लोगिन गरि सेट्टींगमा गई ईमेलको तल बिटकोईन Bitcoin address paste गार्नुहोस।
https://lootbits.io/?invite=107886 घर मै बसि इन्टरनेटको माध्यमवाट तपाई पनि पैसा कमाउन चाहनु हुन्छ ?? हो भने माथि दिएको लिन्कमा क्लिक गारी Claim मा क्लिक गर्नुहोस र📲📲 Register वा Sign Up मा क्लिक गरि फारम भर्नुहोस । रजिस्ट्रेसन भइसकेपछी बक्सा देखनु हुनेछ त्यो बक्सामाथि क्लिक गर्नुहोस बक्सा खुलदा ऊपहार मा BTC (BitCoin) तथा Gems लगायत धेरै उपहार पाउनु हुनेछ। बक्सा खोल्दा 1 Gems लाग्दछ र Gems कमाउन सकिन्छ । Gems कमाउन आफनो साथिहरुमा आफनो इनभाइट कोड सेयर गर्नुपर्ने छ। पैसा निकाल्नको लागि Bitcoin Wallet बनाउनु पर्छ। https://remitano.com/btc/in?ref=lalkishor यहावाट Wallet बनाइसकेपछि तपाईको बिटकोईन ठेगाना Bitcoin address Copy गरि लुटबीटस् लोगिन गरि सेट्टींगमा गई ईमेलको तल बिटकोईन Bitcoin address paste गार्नुहोस।
6
2 Comments 0 Shares